• darkblurbg
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
  28 มีนาคม 2566
 • darkblurbg
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2566
  28 มีนาคม 2566
 • darkblurbg
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2566
  28 มีนาคม 2566
 • darkblurbg
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2566
  28 มีนาคม 2566
 • darkblurbg
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2565
  28 มีนาคม 2566
 • darkblurbg
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2565
  28 มีนาคม 2566
 • darkblurbg
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2565
  29 มีนาคม 2566
 • darkblurbg
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่นของ สป.มท.
  28 มีนาคม 2566

O R G A N I Z A T I O N | ลิงค์หน่วยงาน
More..

N - E - W - S !! D O C U M E N T

หนังสือเวียน/เชิญประชุม

28 มีนาคม 2566    :    ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ่านแล้ว : 5   tom_it 14 มีนาคม 2566    :    หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนมีนาคม 2566 อ่านแล้ว : 93   tom_it 2 มีนาคม 2566    :    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 อ่านแล้ว : 70   tom_it 15 กุมภาพันธ์ 2566    :    หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 อ่านแล้ว : 79   tom_it 11 มกราคม 2566    :    รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต อ่านแล้ว : 201   tom_it 11 มกราคม 2566    :    ประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2566 อ่านแล้ว : 340   tom_it 30 พฤศจิกายน 2565    :    เอกสารการประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาล (VCS) อ่านแล้ว : 311   tom_it
More..

N - E - W - S !! D E T A I L

ระเบียบวาระการประชุมฯ

28 มีนาคม 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 อ่านแล้ว : 52   tom_it 28 กุมภาพันธ์ 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 อ่านแล้ว : 119   tom_it 26 ธันวาคม 2565    :    วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2565 อ่านแล้ว : 317   phanupong 28 พฤศจิกายน 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 29 พ.ย. 2565 อ่านแล้ว : 407   phanupong 27 ตุลาคม 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 อ่านแล้ว : 423   phanupong 26 กันยายน 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 อ่านแล้ว : 428   phanupong 25 สิงหาคม 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ วันจันทร์ 29 สิงหาคม 2565 อ่านแล้ว : 537   phanupong
More..

N - E - W - S !! R E P O R T

รายงานการประชุมฯ

28 มีนาคม 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2566 อ่านแล้ว : 15   tom_it 28 กุมภาพันธ์ 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2566 อ่านแล้ว : 68   tom_it 26 ธันวาคม 2565    :    รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2565 อ่านแล้ว : 239   phanupong 28 ตุลาคม 2565    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2565 อ่านแล้ว : 211   tom_it 28 พฤศจิกายน 2565    :    รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 อ่านแล้ว : 261   phanupong 9 สิงหาคม 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 อ่านแล้ว : 217   tom_it 2 พฤษภาคม 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 อ่านแล้ว : 224   tom_it
More..

M-U-L-T-I-M-E-D-I-A !! V I D E O

มัลติมีเดีย - วีดีโอเผยแพร่

28 พฤศจิกายน 2565

รำวงมหาดไทย (เสียงเพลงรำวง)

รายละเอียด...
15 ตุลาคม 2565

ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียด...
26 กันยายน 2565

เพลงรำวงมหาดไทย

รายละเอียด...
D O W N L O A D - คู่มือ โปรแกรม ดาวน์โหลด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 คู่มือการใช้งาน Plan101Pro โปรแกรมบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด 2023-03-30 05:00:24 173 รายละเอียด
2 คู่มือการดาวน์โหลด/ติดตั้ง FortiClient VPN 2023-03-29 03:13:32 135 รายละเอียด
3 โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2023-03-29 15:50:34 269 รายละเอียด
4 คู่มือ โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2023-03-30 02:57:31 470 รายละเอียด
5 โปรแกรม Plan101 App (Windows Applcation) 2023-03-29 15:50:18 1,380 รายละเอียด
ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 สรุปประเด็นคำถาม  – คําตอบที่บ่อย (FAQ)  tom_it 1107 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...
2 ต้องการประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด tom_it 2141 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...