• darkblurbg
  แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สสจ.รอ.)
  6 มกราคม 2565
 • darkblurbg
  ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ
  27 มกราคม 2565
 • darkblurbg
  การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  17 มกราคม 2565
 • darkblurbg
  การขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
  17 มกราคม 2565
 • darkblurbg
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  1 กุมภาพันธ์ 2564
 • darkblurbg
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด
  30 มีนาคม 2565
 • darkblurbg
  รายงานผลการดำเนินงานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด)
  10 มิถุนายน 2565
 • darkblurbg
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด (7หลัง)
  28 พฤศจิกายน 2565

O R G A N I Z A T I O N | ลิงค์หน่วยงาน
More..

N - E - W - S !! R E P O R T

รายงานการประชุมฯ

28 พฤศจิกายน 2565    :    รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 อ่านแล้ว : 28   phanupong 9 สิงหาคม 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 อ่านแล้ว : 15   tom_it 2 พฤษภาคม 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 อ่านแล้ว : 18   tom_it 25 มีนาคม 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 อ่านแล้ว : 12   tom_it 10 กุมภาพันธ์ 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 อ่านแล้ว : 12   tom_it 13 มกราคม 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 อ่านแล้ว : 13   tom_it 27 ตุลาคม 2565    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2565 อ่านแล้ว : 98   phanupong
More..

M-U-L-T-I-M-E-D-I-A !! V I D E O

มัลติมีเดีย - วีดีโอเผยแพร่

28 พฤศจิกายน 2565

รำวงมหาดไทย (เสียงเพลงรำวง)

รายละเอียด...
15 ตุลาคม 2565

ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียด...
26 กันยายน 2565

เพลงรำวงมหาดไทย

รายละเอียด...
D O W N L O A D - คู่มือ โปรแกรม ดาวน์โหลด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2022-12-01 19:15:31 91 รายละเอียด
2 คู่มือ โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2022-12-01 02:34:09 223 รายละเอียด
3 โปรแกรม Plan101 App (Windows Applcation) 2022-12-01 16:09:10 262 รายละเอียด
ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 สรุปประเด็นคำถาม  – คําตอบที่บ่อย (FAQ)  tom_it 431 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...
2 ต้องการประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด tom_it 1135 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...