• darkblurbg
  พ่อเมืองร้อยเอ็ด นำข้าราชการ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
  28 กันยายน 2565
 • darkblurbg
  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation flag Day) ประจำปี 25
  28 กันยายน 2565
 • darkblurbg
  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ บ้านหนองแค ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร
  25 กันยายน 2565
 • darkblurbg
  รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนิคม หมู่ 5 ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี
  26 กันยายน 2565
 • darkblurbg
  ผู้ว่าร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและติดตามการลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
  26 กันยายน 2565
 • darkblurbg
  รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการงานปรับปรุงระบบท่อประปา ทต.หนองพอก
  23 กันยายน 2565
 • darkblurbg
  เปิดงานโครงการตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565
  22 กันยายน 2565
 • darkblurbg
  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1
  21 กันยายน 2565

O R G A N I Z A T I O N | ลิงค์หน่วยงาน
More..

N - E - W - S !! D O C U M E N T

หนังสือเวียน/เชิญประชุม

15 กันยายน 2565    :    เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ศบค.จ.รอ.)(ศปก.จ.รอ.) อ่านแล้ว : 41   tom_it 13 กันยายน 2565    :    แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 อ่านแล้ว : 89   phanupong 24 สิงหาคม 2565    :    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 อ่านแล้ว : 83   tom_it 16 สิงหาคม 2565    :    ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ อ่านแล้ว : 73   admin101 10 สิงหาคม 2565    :    ขอความร่วมมือในการตรวจสอบและฝ้าวระวังการนำเข้าพืชสกุลแคนนาบิส (กัญชง กัญชา) อ่านแล้ว : 109   tom_it 17 สิงหาคม 2565    :    เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านแล้ว : 125   tom_it
More..

M-U-L-T-I-M-E-D-I-A !! V I D E O

มัลติมีเดีย - วีดีโอเผยแพร่

26 กันยายน 2565

เพลงรำวงมหาดไทย

รายละเอียด...
9 กันยายน 2565

ผู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนรวมรับชม วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด (ใหม่)

รายละเอียด...
5 กันยายน 2565

ผู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอชวนนักท่องเที่ยว และประชาชนรวมรับชม วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียด...
D O W N L O A D - คู่มือ โปรแกรม ดาวน์โหลด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 คู่มือ โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2022-09-30 03:48:41 128 รายละเอียด
2 โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2022-09-30 03:17:56 203 รายละเอียด
ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 สรุปประเด็นคำถาม  – คําตอบที่บ่อย (FAQ)  tom_it 116 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...
2 ต้องการประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด tom_it 539 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...