• darkblurbg
  การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทำความเข้าใจในระบบE-GP เฟส 5"
  7 กุมภาพันธ์ 2566
 • darkblurbg
  สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมกรณีศึกษา"
  7 กุมภาพันธ์ 2566
 • darkblurbg
  ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบแสดงผลภาพ สำหรับห้องประชุม
  7 กุมภาพันธ์ 2566
 • darkblurbg
  เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
  6 กุมภาพันธ์ 2566
 • darkblurbg
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
  3 กุมภาพันธ์ 2566
 • darkblurbg
  โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อรักษาระดับ ITA ประจำปี 2566
  1 กุมภาพันธ์ 2566
 • darkblurbg
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT
  26 มกราคม 2566
 • darkblurbg
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT
  26 มกราคม 2566

O R G A N I Z A T I O N | ลิงค์หน่วยงาน
More..

N - E - W - S !! D O C U M E N T

หนังสือเวียน/เชิญประชุม

11 มกราคม 2566    :    รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต อ่านแล้ว : 104   tom_it 11 มกราคม 2566    :    ประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2566 อ่านแล้ว : 203   tom_it 30 พฤศจิกายน 2565    :    เอกสารการประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาล (VCS) อ่านแล้ว : 225   tom_it 27 สิงหาคม 2565    :    การประชุมปรึกษาหารือเพื่อฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2566-2570 อ่านแล้ว : 151   tom_it 22 กรกฎาคม 2565    :    เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5 อ่านแล้ว : 147   tom_it 20 เมษายน 2565    :    เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 4 อ่านแล้ว : 142   tom_it 17 มีนาคม 2565    :    เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3 อ่านแล้ว : 133   tom_it
More..

N - E - W - S !! D E T A I L

ระเบียบวาระการประชุมฯ

26 ธันวาคม 2565    :    วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2565 อ่านแล้ว : 199   phanupong 28 พฤศจิกายน 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 29 พ.ย. 2565 อ่านแล้ว : 317   phanupong 27 ตุลาคม 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 อ่านแล้ว : 329   phanupong 26 กันยายน 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 อ่านแล้ว : 344   phanupong 25 สิงหาคม 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ วันจันทร์ 29 สิงหาคม 2565 อ่านแล้ว : 459   phanupong 17 สิงหาคม 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการโควิด-19 อ่านแล้ว : 315   tom_it
More..

N - E - W - S !! R E P O R T

รายงานการประชุมฯ

26 ธันวาคม 2565    :    รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2565 อ่านแล้ว : 127   phanupong 28 ตุลาคม 2565    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2565 อ่านแล้ว : 123   tom_it 28 พฤศจิกายน 2565    :    รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 อ่านแล้ว : 175   phanupong 9 สิงหาคม 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 อ่านแล้ว : 137   tom_it 2 พฤษภาคม 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 อ่านแล้ว : 149   tom_it 25 มีนาคม 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 อ่านแล้ว : 131   tom_it 10 กุมภาพันธ์ 2565    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 อ่านแล้ว : 137   tom_it
More..

M-U-L-T-I-M-E-D-I-A !! V I D E O

มัลติมีเดีย - วีดีโอเผยแพร่

28 พฤศจิกายน 2565

รำวงมหาดไทย (เสียงเพลงรำวง)

รายละเอียด...
15 ตุลาคม 2565

ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียด...
26 กันยายน 2565

เพลงรำวงมหาดไทย

รายละเอียด...
D O W N L O A D - คู่มือ โปรแกรม ดาวน์โหลด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 คู่มือการดาวน์โหลด/ติดตั้ง FortiClient VPN 2023-02-06 12:37:55 51 รายละเอียด
2 โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2023-02-06 17:13:19 185 รายละเอียด
3 คู่มือ โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2023-02-07 14:53:21 347 รายละเอียด
4 โปรแกรม Plan101 App (Windows Applcation) 2023-02-07 14:49:43 348 รายละเอียด
ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 สรุปประเด็นคำถาม  – คําตอบที่บ่อย (FAQ)  tom_it 851 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...
2 ต้องการประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด tom_it 1732 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...