• darkblurbg
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  25 พฤษภาคม 2566
 • darkblurbg
  ประชาสัมพันธ์ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
  25 พฤษภาคม 2566
 • darkblurbg
  แนวทางการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ
  22 พฤษภาคม 2566
 • darkblurbg
  ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
  22 พฤษภาคม 2566
 • darkblurbg
  ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด)
  22 พฤษภาคม 2566
 • darkblurbg
  ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด)
  22 พฤษภาคม 2566
 • darkblurbg
  ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด)
  22 พฤษภาคม 2566
 • darkblurbg
  การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
  16 พฤษภาคม 2566

O R G A N I Z A T I O N | ลิงค์หน่วยงาน
More..

N - E - W - S !! D O C U M E N T

หนังสือเวียน/เชิญประชุม

19 เมษายน 2566    :    ประกาศ การเช่าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด อ่านแล้ว : 91   tom_it 19 เมษายน 2566    :    รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน อ่านแล้ว : 68   tom_it 19 เมษายน 2566    :    ประกาศ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรง (ฉบับที่ 12) อ่านแล้ว : 98   tom_it 14 เมษายน 2566    :    ย้ายที่ตั้งสำนักงบประมาณ อ่านแล้ว : 92   tom_it 11 เมษายน 2566    :    เปิดรับ Stories from the field ภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน อ่านแล้ว : 27   tom_it 28 มีนาคม 2566    :    ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ่านแล้ว : 83   tom_it 14 มีนาคม 2566    :    หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนมีนาคม 2566 อ่านแล้ว : 208   tom_it
More..

N - E - W - S !! D E T A I L

ระเบียบวาระการประชุมฯ

25 พฤษภาคม 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 อ่านแล้ว : 33   tom_it 27 เมษายน 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2566 อ่านแล้ว : 140   tom_it 28 มีนาคม 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 อ่านแล้ว : 192   tom_it 28 กุมภาพันธ์ 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 อ่านแล้ว : 194   tom_it 26 ธันวาคม 2565    :    วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2565 อ่านแล้ว : 391   phanupong 28 พฤศจิกายน 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 29 พ.ย. 2565 อ่านแล้ว : 485   phanupong 27 ตุลาคม 2565    :    ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 อ่านแล้ว : 498   phanupong
More..

N - E - W - S !! R E P O R T

รายงานการประชุมฯ

25 พฤษภาคม 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2566 อ่านแล้ว : 18   tom_it 27 เมษายน 2566    :    รายงานการประชุม ก.บ.จ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 อ่านแล้ว : 82   tom_it 28 มีนาคม 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2566 อ่านแล้ว : 129   tom_it 28 กุมภาพันธ์ 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2566 อ่านแล้ว : 151   tom_it 26 ธันวาคม 2565    :    รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2565 อ่านแล้ว : 310   phanupong 28 ตุลาคม 2565    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2565 อ่านแล้ว : 281   tom_it 28 พฤศจิกายน 2565    :    รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2565 อ่านแล้ว : 339   phanupong
More..

M-U-L-T-I-M-E-D-I-A !! V I D E O

มัลติมีเดีย - วีดีโอเผยแพร่

28 พฤศจิกายน 2565

รำวงมหาดไทย (เสียงเพลงรำวง)

รายละเอียด...
15 ตุลาคม 2565

ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียด...
26 กันยายน 2565

เพลงรำวงมหาดไทย

รายละเอียด...
D O W N L O A D - คู่มือ โปรแกรม ดาวน์โหลด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 โปรแกรมบริหารจัดการข้อร้องเรียน DhamrongPro 2023-05-26 09:47:21 59 รายละเอียด
2 คู่มือการใช้งาน Plan101Pro โปรแกรมบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด 2023-05-27 18:15:14 651 รายละเอียด
3 คู่มือการดาวน์โหลด/ติดตั้ง FortiClient VPN 2023-05-28 03:43:47 258 รายละเอียด
4 โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2023-05-28 10:31:54 461 รายละเอียด
5 คู่มือ โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2023-05-27 03:04:29 612 รายละเอียด
6 โปรแกรม Plan101 App (Windows Applcation) 2023-05-28 12:52:27 2,131 รายละเอียด
ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 สรุปประเด็นคำถาม  – คําตอบที่บ่อย (FAQ)  tom_it 1601 1562 รายละเอียด เพิ่มเติม...
2 ต้องการประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด tom_it 2332 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...