ต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดชื่อพันธุ์ไม้           ต้นกระบก
ชื่อสามัญ             Kayu
ชื่อวิทยาศาสตร์   Irvingia malayana Oliv. Ex A. Benn.
วงศ์                    SIMAROUBACEAE
ชื่ออื่น                 กระบก กะบก จะบก ตระบก (เหนือ), จำเมาะ (เขมร), ชะอัง (ซอง-ตราด), บก หมากบก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), มะมื่น มื่น (เหนือ), มะลื่น หมักลื่น (สุโขทัย, นครราชสีมา), หลักกาย (ส่วย-สุรินทร์)
ลักษณะทั่วไป      ต้นกระบกเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10–30 เมตร ผลัดใบ เปลือกสีเทาอ่อนปนน้ำตาลค่อนข้างเรียบ เรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปมนแกมขอบขนานถึงรูปหอก ผิวใบเกลี้ยง โคนใบมน ปลายใบทู่ถึงแหลม ดอกขนาดเล็ก สีขาวปนเขียวอ่อน ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลทรงกลมรี เมื่อสุกสีเหลืองอมเขียว เมล็ดแข็ง เนื้อในมีรสมัน
ขยายพันธุ์          เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม สภาพดินทุกชนิด กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิด           ตามป่าเบญจพรรณแล้งและป่าดิบ


เครดิตภาพ :

https://www.greenery.org/articles/rosban-almondkrabok/

https://sites.google.com/a/scphpl.ac.th/swn-smunphir-12-klum-rokh/klum-rokh-rabb-klam-neux-laea-kraduk/krabk

https://bigtreebybb.blogspot.com/2021/01/blog-post_26.html