สรุปประเด็นคำถาม  – คําตอบที่บ่อย (FAQ) 

 

 


อ้างจากเอกสาร : กรมบัญชีกลาง

เอกสารสามารถดาวน์โหลด ไปใช้ต่อได้เลยครับ 
พร้อมให้เครดิต/อ้างถึง กรมบัญชีกลาง