ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายทรงพล ใจกริ่ม


โทรศัพท์ : 081 987 9756 ข้อมูลเพิ่มเติม
   
           
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายสนอง ดลประสิทธิ์


โทรศัพท์ : 043514610   ข้อมูลเพิ่มเติม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายชูศักดิ์ ราชบุรี


โทรศัพท์ : -   ข้อมูลเพิ่มเติม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ


โทรศัพท์ : -   ข้อมูลเพิ่มเติม