คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 เอกสารดาวน์โหลด ที่นี่