ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

 

  เอกสารดาวน์โหลด ที่นี่