ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง

 

  เอกสารดาวน์โหลด ที่นี่