ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

 ฉบับภาษาไทย เอกสารดาวน์โหลด ที่นี่

 ฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารดาวน์โหลด ที่นี่