ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 

  เอกสารดาวน์โหลด ที่นี่