การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดดูแลหน่วยงาน

 

  เอกสารดาวน์โหลด ที่นี่