แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  (ครั้งที่ 3)  11 ส.ค.2565

 

  เอกสารดาวน์โหลด ที่นี่