Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583)

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อรักษาระดับ ITA ประจำปี 2566 1 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 20 รายละเอียด...
2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 26 มกราคม 2566 tom_it 68 รายละเอียด...
3 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT 26 มกราคม 2566 tom_it 43 รายละเอียด...
4 ทุนเรียนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 3 โครงการ 24 มกราคม 2566 tom_it 41 รายละเอียด...
5 รายงานการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 23 มกราคม 2566 tom_it 48 รายละเอียด...
6 ผลการคัดเลือกการจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปจังหวัดร้อยเอ็ด 19 มกราคม 2566 tom_it 47 รายละเอียด...
7 Application "เรียกช่าง" 15 มกราคม 2566 tom_it 54 รายละเอียด...
8 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566" 1 มกราคม 2566 tom_it 88 รายละเอียด...
9 ผลการออกฉลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566 7 มกราคม 2566 tom_it 1186 รายละเอียด...
10 ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 29 ธันวาคม 2565 tom_it 120 รายละเอียด...
11 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) 28 ธันวาคม 2565 phanupong 49 รายละเอียด...
12 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 5000 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/6429 26 ธันวาคม 2565 admin101 169 รายละเอียด...
13 มหกรรมเกษตรยั่งยืน เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด 23 ธันวาคม 2565 tom_it 66 รายละเอียด...
14 วันต่อต้านคอรับชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด 9 ธันวาคม 2565 phanupong 69 รายละเอียด...
15 ประธานพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ 22 ธันวาคม 2565 phanupong 50 รายละเอียด...
16 จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 23 ธันวาคม 2565 tom_it 80 รายละเอียด...
17 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 23 ธันวาคม 2565 phanupong 35 รายละเอียด...
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (ปฏิรูปที่ดิน รอ. 23 ธันวาคม 2565 phanupong 37 รายละเอียด...
19 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "Global Gender Talk Series @ Roiet" 22 ธันวาคม 2565 phanupong 30 รายละเอียด...
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้และทฤษฎีครั้งที่ 1 (สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) 9 ธันวาคม 2565 phanupong 125 รายละเอียด...
21 ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ 27 มกราคม 2565 tom_it 68 รายละเอียด...
22 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 มกราคม 2565 tom_it 82 รายละเอียด...
23 การขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 17 มกราคม 2565 tom_it 73 รายละเอียด...
24 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 30 มีนาคม 2565 tom_it 78 รายละเอียด...
25 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ 18 พฤศจิกายน 2565 tom_it 178 รายละเอียด...
26 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้านประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด 15 พฤศจิกายน 2565 phanupong 125 รายละเอียด...
27 ประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัด 11 พฤศจิกายน 2565 phanupong 257 รายละเอียด...
28 สื่อประชาสัมพันธ์ธงชาติไทย ปี ๒๕๖๕ 10 พฤศจิกายน 2565 tom_it 96 รายละเอียด...
29 ด่วน./รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 10 พฤศจิกายน 2565 phanupong 93 รายละเอียด...
30 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ(สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด) 9 พฤศจิกายน 2565 phanupong 70 รายละเอียด...
31 เชิญชวนผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4 พฤศจิกายน 2565 tom_it 72 รายละเอียด...
32 พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 1 พฤศจิกายน 2565 phanupong 72 รายละเอียด...
33 การจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 27 ตุลาคม 2565 phanupong 538 รายละเอียด...
34 รู้จัก ววน. ระบบวิทนาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 21 ตุลาคม 2565 tom_it 72 รายละเอียด...
35 ลงพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย ติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร ผู้ประสบอุทกภัย 18 ตุลาคม 2565 tom_it 155 รายละเอียด...
36 วันออกพรรษาปี 2565 10 ตุลาคม 2565 tom_it 185 รายละเอียด...
37 พ่อเมืองร้อยเอ็ด นำข้าราชการ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 tom_it 203 รายละเอียด...
38 กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation flag Day) ประจำปี 25 28 กันยายน 2565 phanupong 106 รายละเอียด...
39 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ บ้านหนองแค ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร 25 กันยายน 2565 tom_it 240 รายละเอียด...
40 ผู้ว่าร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและติดตามการลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 26 กันยายน 2565 tom_it 151 รายละเอียด...
41 เปิดงานโครงการตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 22 กันยายน 2565 tom_it 131 รายละเอียด...
42 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1 21 กันยายน 2565 tom_it 134 รายละเอียด...
43 ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยลำน้ำมูล บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน 21 กันยายน 2565 tom_it 173 รายละเอียด...
44 ร้อยเอ็ด เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 21 กันยายน 2565 tom_it 151 รายละเอียด...
45 ร้อยเอ็ด กิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี 20 กันยายน 2565 tom_it 175 รายละเอียด...
46 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 21 กันยายน 2565 tom_it 87 รายละเอียด...
47 วช.5G ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมให้บริการสังคมสู้โควิด-19 21 กันยายน 2565 tom_it 118 รายละเอียด...
48 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม"การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 20 กันยายน 2565 phanupong 68 รายละเอียด...
49 รับสมัครบุคคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2565 tom_it 104 รายละเอียด...
50 เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 14 กันยายน 2565 tom_it 81 รายละเอียด...
51 สัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 13 กันยายน 2565 tom_it 121 รายละเอียด...
52 ภาษีไปไหนไม่ใช่คำถาม แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภาครัฐ 14 กันยายน 2565 tom_it 77 รายละเอียด...
53 ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 13 กันยายน 2565 tom_it 130 รายละเอียด...
54 ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำในจังหวัดร้อยเอ็ด 13 กันยายน 2565 tom_it 131 รายละเอียด...
55 มอบรางวัลการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาดนานาชาติ AVC Asian Beach Tour Roi-Et Open 13 กันยายน 2565 tom_it 148 รายละเอียด...
56 โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 13 กันยายน 2565 phanupong 82 รายละเอียด...
57 ประกาศรายชื่อผู้มีจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 12 กันยายน 2565 admin101 79 รายละเอียด...
58 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง 12 กันยายน 2565 phanupong 77 รายละเอียด...
59 ร้อยเอ็ด รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด กรณีโรคระบาดชนิดลัมปีสก 9 กันยายน 2565 tom_it 139 รายละเอียด...
60 ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 9 กันยายน 2565 tom_it 164 รายละเอียด...
61 ร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยว ร้อยเอ็ดดี๊ดี 5 กันยายน 2565 tom_it 233 รายละเอียด...
62 ผู้ว่าร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 5 กันยายน 2565 tom_it 170 รายละเอียด...
63 จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจ 5 กันยายน 2565 phanupong 105 รายละเอียด...
64 รายงานการเงินและรายงานผลผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 มิถุนายน 2565 phanupong 171 รายละเอียด...
65 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง กรมบัญชีกลาง (คลังจังหวัดร้อยเอ็ด) 1 กันยายน 2565 phanupong 151 รายละเอียด...
66 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (สนง.สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด) 1 กันยายน 2565 phanupong 99 รายละเอียด...
67 ขอเชิญประชาชนร่วมลงทะบียนก้าวท้าใจ season 4 ผ่าน Application Line 1 กันยายน 2565 133 รายละเอียด...
68 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. 31 สิงหาคม 2565 tom_it 71 รายละเอียด...
69 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 17 สิงหาคม 2565 tom_it 114 รายละเอียด...
70 ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวพนังหิน Gabion ชั่วคราวที่ขาดชำรุด 22 สิงหาคม 2565 phanupong 148 รายละเอียด...
71 คลิปเสียงบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา 23 สิงหาคม 2565 tom_it 183 รายละเอียด...
72 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ (สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) 22 สิงหาคม 2565 phanupong 171 รายละเอียด...
73 ร้อยเอ็ด แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 22 สิงหาคม 2565 tom_it 145 รายละเอียด...
74 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565 tom_it 123 รายละเอียด...
75 ร้อยเอ็ด แจกถุงผ้าอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดโลกร้อน 13 สิงหาคม 2565 tom_it 87 รายละเอียด...
76 เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนฯ 13 สิงหาคม 2565 tom_it 114 รายละเอียด...
77 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565 tom_it 74 รายละเอียด...
78 ทำบุญตักบาตร และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565 tom_it 139 รายละเอียด...
79 ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ 12 สิงหาคม 2565 tom_it 89 รายละเอียด...
80 จิตอาสาพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพ เฉลิมพระเกียรติ 11 กรกฎาคม 2565 tom_it 98 รายละเอียด...
81 จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานเนื่องในวันรพี 5 สิงหาคม 2565 tom_it 85 รายละเอียด...
82 โรคฝีดาษลิง MONKEYPOX 5 สิงหาคม 2565 tom_it 80 รายละเอียด...
83 ร่วมพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 3 สิงหาคม 2565 tom_it 87 รายละเอียด...
84 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ จังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2565 tom_it 245 รายละเอียด...
85 สธ. เตือน แนวโน้วสถานการณ์โควิดกำลังเพิ่มขึ้น 19 กรกฎาคม 2565 tom_it 90 รายละเอียด...
86 เชิญชวนถวายคำสัตย์ปฏิญาณ 12 กรกฎาคม 2565 tom_it 77 รายละเอียด...
87 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 12 กรกฎาคม 2565 tom_it 74 รายละเอียด...
88 COVID-19 ป้องกันไว้ปลอดภัยทั้งครอบครัว 7 กรกฎาคม 2565 tom_it 98 รายละเอียด...
89 วีดิทัศน์นำเสนอจังหวัดร้อยเอ็ด 29 มิถุนายน 2565 tom_it 134 รายละเอียด...
90 การดูแลผู้อายุให้ห่างไกลจากโควิด-19 29 เมษายน 2565 tom_it 93 รายละเอียด...
91 ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าไหมสาเกต 24 มิถุนายน 2565 tom_it 139 รายละเอียด...
92 ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 23 มิถุนายน 2565 tom_it 119 รายละเอียด...
93 สรุปปลดล็ก กัญชา แล้ว ทำอะไรได้บ้าง? 15 มิถุนายน 2565 tom_it 93 รายละเอียด...
94 การรับสาร THC จากกัญชาเข่้าสู้ร่างกายส่งผลต่อระบบจิตประสาท 15 มิถุนายน 2565 tom_it 103 รายละเอียด...
95 ต้องรู้กฎหมาย PDPA !! 13 มิถุนายน 2565 tom_it 113 รายละเอียด...
96 เตรียมความพร้อม 4 มาตรการ โควิดเข้าสู่ โรคประจำถิ่น 10 มิถุนายน 2565 tom_it 140 รายละเอียด...
97 ข่าวสารอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) 10 มิถุนายน 2565 tom_it 116 รายละเอียด...
98 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2 มิถุนายน 2565 tom_it 100 รายละเอียด...
99 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 27 พฤษภาคม 2565 tom_it 115 รายละเอียด...
100 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 27 พฤษภาคม 2565 tom_it 99 รายละเอียด...
101 วิธีสังเกตไลน์ปลอม ตีเนียนขอยืมตังค์ 23 พฤษภาคม 2565 tom_it 92 รายละเอียด...
102 แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 19 พฤษภาคม 2565 tom_it 167 รายละเอียด...
103 วัคซีนโควิด 2 เข็มไม่พอ ต้องกระตุ้น 11 เมษายน 2565 tom_it 117 รายละเอียด...
104 อย่าเพิ่งวางใจ ให้โทร. เช็กก่อนเชื่อ!? 27 เมษายน 2565 tom_it 117 รายละเอียด...
105 ร้องเรียน/เสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ 26 เมษายน 2565 tom_it 104 รายละเอียด...
106 องค์การอนามัยโลก แนะ !! ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก 26 เมษายน 2565 tom_it 131 รายละเอียด...
107 ติดโควิดไม่ต้องกังวล เบิกประกันสังคมได้ 22 เมษายน 2565 tom_it 137 รายละเอียด...
108 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวฉีดวัคซีน 21 เมษายน 2565 tom_it 108 รายละเอียด...
109 เมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ? 18 เมษายน 2565 tom_it 120 รายละเอียด...
110 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชก 1 เมษายน 2565 tom_it 121 รายละเอียด...
111 ข้อห้ามช่วงสงกรานต์ มีอะไรบ้าง 1 เมษายน 2565 tom_it 120 รายละเอียด...
112 ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 25 มีนาคม 2565 tom_it 143 รายละเอียด...
113 130 ปี กระมรวงมหาดไทย 25 มีนาคม 2565 tom_it 150 รายละเอียด...
114 Save 608 By Booter Dose 24 มีนาคม 2565 tom_it 111 รายละเอียด...
115 ประชาสัมพันธ์ชุดวิดีโอ ภัยออนไลน์ใกล้ตัว 19 มีนาคม 2565 tom_it 421 รายละเอียด...
116 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 9 มีนาคม 2565 tom_it 102 รายละเอียด...
117 วาระสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 9 มีนาคม 2565 tom_it 114 รายละเอียด...
118 ผู้ว่าราชการ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย 8 มีนาคม 2565 tom_it 105 รายละเอียด...
119 มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด 4 มีนาคม 2565 tom_it 121 รายละเอียด...
120 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช.ครั้งที่ 17 21 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 130 รายละเอียด...
121 ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด แจ้งผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกร 18 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 104 รายละเอียด...
122 แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?? 23 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 544 รายละเอียด...
123 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 20 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 142 รายละเอียด...
124 เชิญชมการจัดแสดง นิทรรศการสืบสานมรดกผ้ายก 17 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 213 รายละเอียด...
125 วันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 147 รายละเอียด...
126 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) 15 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 167 รายละเอียด...
127 วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี 10 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 169 รายละเอียด...
128 มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 10 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 192 รายละเอียด...
129 หลักเกณฑ์การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ.. 10 มกราคม 2565 tom_it 118 รายละเอียด...
130 กิจกรรม 5 ส สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 9 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 116 รายละเอียด...
131 แผนการจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 8 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 116 รายละเอียด...
132 ประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 13 มกราคม 2565 tom_it 123 รายละเอียด...
133 เชิญประุชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2565 7 มกราคม 2565 tom_it 142 รายละเอียด...
134 นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 31 ธันวาคม 2564 tom_it 135 รายละเอียด...