Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583)

ค้นหา :
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารประกอบเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด 14 กุมภาพันธ์ 2567 tom_it 52 รายละเอียด...
2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 12 มกราคม 2567 tom_it 265 รายละเอียด...
3 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 6 คูหา (ตลาดหนองแคน) 6 ธันวาคม 2566 tom_it 169 รายละเอียด...
4 ประกวดราคาจ้าง 6 ธันวาคม 2566 tom_it 179 รายละเอียด...
5 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมคลองด้านทิศใต้ 7 พฤศจิกายน 2566 tom_it 185 รายละเอียด...
6 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถ.เทวาภิบาย ซ. 18 7 พฤศจิกายน 2566 tom_it 61 รายละเอียด...
7 ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุนทรเทพ (ด้านนอก) และถนนรัฐกิจไคลคลา 7 พฤศจิกายน 2566 tom_it 74 รายละเอียด...
8 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ 7 พฤศจิกายน 2566 tom_it 122 รายละเอียด...
9 ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ฯ 28 มิถุนายน 2566 tom_it 171 รายละเอียด...
10 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 14 กันยายน 2566 tom_it 203 รายละเอียด...
11 ขอปลูกสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง 25 กรกฎาคม 2566 tom_it 283 รายละเอียด...
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง 14 กรกฎาคม 2566 tom_it 254 รายละเอียด...
13 การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ. 1493-1494 14 กรกฎาคม 2566 tom_it 218 รายละเอียด...
14 การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ. 1474 14 กรกฎาคม 2566 tom_it 177 รายละเอียด...
15 การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ. 50 (5แปลง) 14 กรกฎาคม 2566 tom_it 134 รายละเอียด...
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง 6 กรกฎาคม 2566 tom_it 170 รายละเอียด...
17 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวขยายผลจากงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1 กรกฎาคม 2566 tom_it 173 รายละเอียด...
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5 1 กรกฎาคม 2566 tom_it 179 รายละเอียด...
19 ขายทอดตลาดอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 27 มิถุนายน 2566 tom_it 175 รายละเอียด...
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารตลาดสดสระทอง หลังที่ 3 21 มิถุนายน 2566 tom_it 206 รายละเอียด...
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 10 พฤษภาคม 2566 tom_it 253 รายละเอียด...
22 ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการกำจัดขยะมูลฝอย (เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 3 พฤษภาคม 2566 tom_it 211 รายละเอียด...
23 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด) 3 พฤษภาคม 2566 tom_it 305 รายละเอียด...
24 ขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 26 เมษายน 2566 tom_it 235 รายละเอียด...
25 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ 24 เมษายน 2566 tom_it 253 รายละเอียด...
26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด) 10 เมษายน 2566 admin101 150 รายละเอียด...
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒ หลัง 19 เมษายน 2566 tom_it 167 รายละเอียด...
28 ประมูลหาผู้ลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ 19 เมษายน 2566 tom_it 176 รายละเอียด...
29 ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ 19 เมษายน 2566 tom_it 204 รายละเอียด...
30 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 30 สิงหาคม 2565 admin101 208 รายละเอียด...
31 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้าง 5 เมษายน 2566 tom_it 215 รายละเอียด...
32 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่ไก่เบอร์ 2 จำนวน 250,000 ฟอง 10 มกราคม 2566 tom_it 184 รายละเอียด...
33 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 4 เครื่อง 27 มกราคม 2565 admin101 174 รายละเอียด...
34 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 เครื่อง 17 กุมภาพันธ์ 2566 admin101 150 รายละเอียด...
35 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 20 มีนาคม 2566 admin101 137 รายละเอียด...
36 แผนเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล (รพ.รอ.) 31 มีนาคม 2566 admin101 284 รายละเอียด...
37 แผนจ้างเหมาดูแลและซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (รพ.รอ.) 4 เมษายน 2566 admin101 160 รายละเอียด...
38 แผนจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (รพ.รอ.) 4 เมษายน 2566 admin101 142 รายละเอียด...
39 แผนจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (รพ.รอ.) 31 มีนาคม 2566 admin101 159 รายละเอียด...
40 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เข็มพลาสติก จำนวน 8 รายการ 24 มีนาคม 2566 admin101 161 รายละเอียด...
41 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 30 มีนาคม 2566 tom_it 178 รายละเอียด...
42 ประกาศขายทอดตลาดโรงพยาบาลศรีสมเด็จ 30 มีนาคม 2566 tom_it 365 รายละเอียด...
43 ประกาศขายทอดตลาดโรงพยาบาลเกษตรวิสัย 29 มีนาคม 2566 tom_it 267 รายละเอียด...
44 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 28 มีนาคม 2566 tom_it 149 รายละเอียด...
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2566 28 มีนาคม 2566 tom_it 170 รายละเอียด...
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 28 มีนาคม 2566 tom_it 176 รายละเอียด...
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2566 28 มีนาคม 2566 tom_it 159 รายละเอียด...
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2565 28 มีนาคม 2566 tom_it 184 รายละเอียด...
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2565 28 มีนาคม 2566 tom_it 161 รายละเอียด...
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2565 29 มีนาคม 2566 tom_it 157 รายละเอียด...
51 หลักสูตร "ระบบการคำนวณราคากลางและแนวทางการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้าง" 8 มีนาคม 2566 tom_it 210 รายละเอียด...
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 2 มีนาคม 2566 tom_it 278 รายละเอียด...
53 ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน 27 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 338 รายละเอียด...
54 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศบาลตำบลหนองพอก อาคาร คสล.3ชั้น 27 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 231 รายละเอียด...
55 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด 22 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 190 รายละเอียด...
56 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทำความเข้าใจในระบบE-GP เฟส 5" 7 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 207 รายละเอียด...
57 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมกรณีศึกษา" 7 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 225 รายละเอียด...
58 ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบแสดงผลภาพ สำหรับห้องประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 223 รายละเอียด...
59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 3 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 217 รายละเอียด...
60 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) 28 ธันวาคม 2565 phanupong 200 รายละเอียด...
61 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเทศบาลตำบลโพนสูง 15 ธันวาคม 2565 tom_it 310 รายละเอียด...
62 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) 9 ธันวาคม 2565 phanupong 291 รายละเอียด...
63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ปรับปรุงอาคารสำนักงาน) 8 ธันวาคม 2565 tom_it 206 รายละเอียด...
64 แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สสจ.รอ.) 6 มกราคม 2565 tom_it 234 รายละเอียด...
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564 tom_it 247 รายละเอียด...
66 รายงานผลการดำเนินงานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด) 10 มิถุนายน 2565 tom_it 472 รายละเอียด...
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด (7หลัง) 28 พฤศจิกายน 2565 tom_it 294 รายละเอียด...
68 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 1 เมษายน 2565 tom_it 248 รายละเอียด...
69 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด 25 พฤศจิกายน 2564 tom_it 366 รายละเอียด...
70 รายงานขอจ้างเหมาจัดบูธประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการ 31 สิงหาคม 2565 tom_it 205 รายละเอียด...
71 รายงานขอจ้างเหมาจัดทำหนังสือข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด 25 พฤษภาคม 2565 tom_it 217 รายละเอียด...
72 รายงานจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกของจังหวัดร้อบเอ็ด 25 พฤษภาคม 2565 tom_it 175 รายละเอียด...
73 จ้างเหมาจัดทำบูธประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการ 24 พฤษภาคม 2565 tom_it 197 รายละเอียด...
74 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการประจำปีงบ 2565) 23 พฤษภาคม 2565 tom_it 204 รายละเอียด...
75 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการประจำปีงบ 2565) 23 พฤษภาคม 2565 tom_it 241 รายละเอียด...
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการฯ(สนง.ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) 16 พฤศจิกายน 2565 tom_it 252 รายละเอียด...
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทต.กู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด) 16 พฤศจิกายน 2565 phanupong 258 รายละเอียด...
78 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง (เทศบาลตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด) 9 พฤศจิกายน 2565 phanupong 287 รายละเอียด...
79 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สนง.ที่ดินจังหวัด) 31 ตุลาคม 2565 phanupong 246 รายละเอียด...
80 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติก ทางหลวงท้องถิ่นฯ (ทต.หนองพอก) 21 ตุลาคม 2565 phanupong 214 รายละเอียด...
81 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ(สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) 6 ตุลาคม 2565 tom_it 324 รายละเอียด...
82 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนิคม หมู่ 5 ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี 26 กันยายน 2565 phanupong 344 รายละเอียด...
83 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการงานปรับปรุงระบบท่อประปา ทต.หนองพอก 23 กันยายน 2565 phanupong 291 รายละเอียด...
84 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ (เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 20 กันยายน 2565 phanupong 448 รายละเอียด...
85 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16 กันยายน 2565 phanupong 269 รายละเอียด...
86 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(รถตำรวจ) 4 รายการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 12 กันยายน 2565 phanupong 362 รายละเอียด...
87 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯอิเล็กทรอนิกส์ คค 06049/พ.1/e/20/2565 (แขวงทางหลางร้อยเอ็ด) 12 กันยายน 2565 phanupong 268 รายละเอียด...
88 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯอิเล็กทรอนิกส์ คค 06049/พ.1/e/18/2565 (แขวงทางหลางร้อยเอ็ด) 12 กันยายน 2565 phanupong 287 รายละเอียด...
89 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯอิเล็กทรอนิกส์ คค 06049/พ.1/e/18/2565 (แขวงทางหลางร้อยเอ็ด) 12 กันยายน 2565 phanupong 254 รายละเอียด...
90 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธรฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12 กันยายน 2565 phanupong 213 รายละเอียด...
91 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี 1 กันยายน 2565 phanupong 264 รายละเอียด...
92 การประมูลสิทธิการเช่าซื้อเพื่อหาผู้ประกอบการป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ท่าอากาศยาน) 1 กันยายน 2565 324 รายละเอียด...
93 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) 25 สิงหาคม 2565 phanupong 286 รายละเอียด...
94 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 30 สิงหาคม 2565 phanupong 249 รายละเอียด...
95 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกบึงหนองบั่วฯ ม.11 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 30 สิงหาคม 2565 phanupong 307 รายละเอียด...
96 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) 22 สิงหาคม 2565 phanupong 617 รายละเอียด...
97 การคืนหลักประกันสัญญา (อบต.โพธิ์ศรี) 19 สิงหาคม 2565 phanupong 291 รายละเอียด...
98 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า (สนง.ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด) 11 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 625 รายละเอียด...
99 ประกวดราคาจ้างโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22 ธันวาคม 2564 tom_it 351 รายละเอียด...
100 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15 กันยายน 2564 tom_it 415 รายละเอียด...
101 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (e-bidding) 29 กันยายน 2564 tom_it 375 รายละเอียด...