Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583)

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 10 พฤษภาคม 2566 tom_it 33 รายละเอียด...
2 ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการกำจัดขยะมูลฝอย (เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 3 พฤษภาคม 2566 tom_it 53 รายละเอียด...
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด) 3 พฤษภาคม 2566 tom_it 104 รายละเอียด...
4 ขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 26 เมษายน 2566 tom_it 108 รายละเอียด...
5 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ 24 เมษายน 2566 tom_it 114 รายละเอียด...
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด) 10 เมษายน 2566 admin101 35 รายละเอียด...
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒ หลัง 19 เมษายน 2566 tom_it 41 รายละเอียด...
8 ประมูลหาผู้ลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ 19 เมษายน 2566 tom_it 33 รายละเอียด...
9 ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ 19 เมษายน 2566 tom_it 77 รายละเอียด...
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 30 สิงหาคม 2565 admin101 63 รายละเอียด...
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้าง 5 เมษายน 2566 tom_it 56 รายละเอียด...
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่ไก่เบอร์ 2 จำนวน 250,000 ฟอง 10 มกราคม 2566 tom_it 51 รายละเอียด...
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 4 เครื่อง 27 มกราคม 2565 admin101 42 รายละเอียด...
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 เครื่อง 17 กุมภาพันธ์ 2566 admin101 28 รายละเอียด...
15 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 20 มีนาคม 2566 admin101 24 รายละเอียด...
16 แผนเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล (รพ.รอ.) 31 มีนาคม 2566 admin101 24 รายละเอียด...
17 แผนจ้างเหมาดูแลและซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (รพ.รอ.) 4 เมษายน 2566 admin101 25 รายละเอียด...
18 แผนจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (รพ.รอ.) 4 เมษายน 2566 admin101 25 รายละเอียด...
19 แผนจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (รพ.รอ.) 31 มีนาคม 2566 admin101 22 รายละเอียด...
20 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เข็มพลาสติก จำนวน 8 รายการ 24 มีนาคม 2566 admin101 26 รายละเอียด...
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 30 มีนาคม 2566 tom_it 50 รายละเอียด...
22 ประกาศขายทอดตลาดโรงพยาบาลศรีสมเด็จ 30 มีนาคม 2566 tom_it 128 รายละเอียด...
23 ประกาศขายทอดตลาดโรงพยาบาลเกษตรวิสัย 29 มีนาคม 2566 tom_it 111 รายละเอียด...
24 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 28 มีนาคม 2566 tom_it 30 รายละเอียด...
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2566 28 มีนาคม 2566 tom_it 42 รายละเอียด...
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 28 มีนาคม 2566 tom_it 53 รายละเอียด...
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2566 28 มีนาคม 2566 tom_it 31 รายละเอียด...
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2565 28 มีนาคม 2566 tom_it 55 รายละเอียด...
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2565 28 มีนาคม 2566 tom_it 38 รายละเอียด...
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2565 29 มีนาคม 2566 tom_it 31 รายละเอียด...
31 หลักสูตร "ระบบการคำนวณราคากลางและแนวทางการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้าง" 8 มีนาคม 2566 tom_it 96 รายละเอียด...
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 2 มีนาคม 2566 tom_it 123 รายละเอียด...
33 ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน 27 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 191 รายละเอียด...
34 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศบาลตำบลหนองพอก อาคาร คสล.3ชั้น 27 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 93 รายละเอียด...
35 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด 22 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 79 รายละเอียด...
36 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทำความเข้าใจในระบบE-GP เฟส 5" 7 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 92 รายละเอียด...
37 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมกรณีศึกษา" 7 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 88 รายละเอียด...
38 ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบแสดงผลภาพ สำหรับห้องประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 97 รายละเอียด...
39 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 3 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 74 รายละเอียด...
40 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) 28 ธันวาคม 2565 phanupong 102 รายละเอียด...
41 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเทศบาลตำบลโพนสูง 15 ธันวาคม 2565 tom_it 166 รายละเอียด...
42 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) 9 ธันวาคม 2565 phanupong 164 รายละเอียด...
43 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ปรับปรุงอาคารสำนักงาน) 8 ธันวาคม 2565 tom_it 95 รายละเอียด...
44 แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สสจ.รอ.) 6 มกราคม 2565 tom_it 125 รายละเอียด...
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564 tom_it 109 รายละเอียด...
46 รายงานผลการดำเนินงานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด) 10 มิถุนายน 2565 tom_it 168 รายละเอียด...
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด (7หลัง) 28 พฤศจิกายน 2565 tom_it 108 รายละเอียด...
48 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 1 เมษายน 2565 tom_it 107 รายละเอียด...
49 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด 25 พฤศจิกายน 2564 tom_it 165 รายละเอียด...
50 รายงานขอจ้างเหมาจัดบูธประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการ 31 สิงหาคม 2565 tom_it 91 รายละเอียด...
51 รายงานขอจ้างเหมาจัดทำหนังสือข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด 25 พฤษภาคม 2565 tom_it 92 รายละเอียด...
52 รายงานจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกของจังหวัดร้อบเอ็ด 25 พฤษภาคม 2565 tom_it 79 รายละเอียด...
53 จ้างเหมาจัดทำบูธประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการ 24 พฤษภาคม 2565 tom_it 73 รายละเอียด...
54 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการประจำปีงบ 2565) 23 พฤษภาคม 2565 tom_it 80 รายละเอียด...
55 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการประจำปีงบ 2565) 23 พฤษภาคม 2565 tom_it 98 รายละเอียด...
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการฯ(สนง.ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) 16 พฤศจิกายน 2565 tom_it 133 รายละเอียด...
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทต.กู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด) 16 พฤศจิกายน 2565 phanupong 110 รายละเอียด...
58 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง (เทศบาลตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด) 9 พฤศจิกายน 2565 phanupong 165 รายละเอียด...
59 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สนง.ที่ดินจังหวัด) 31 ตุลาคม 2565 phanupong 132 รายละเอียด...
60 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติก ทางหลวงท้องถิ่นฯ (ทต.หนองพอก) 21 ตุลาคม 2565 phanupong 111 รายละเอียด...
61 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ(สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) 6 ตุลาคม 2565 tom_it 204 รายละเอียด...
62 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนิคม หมู่ 5 ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี 26 กันยายน 2565 phanupong 171 รายละเอียด...
63 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการงานปรับปรุงระบบท่อประปา ทต.หนองพอก 23 กันยายน 2565 phanupong 176 รายละเอียด...
64 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ (เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 20 กันยายน 2565 phanupong 291 รายละเอียด...
65 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16 กันยายน 2565 phanupong 141 รายละเอียด...
66 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(รถตำรวจ) 4 รายการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 12 กันยายน 2565 phanupong 216 รายละเอียด...
67 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯอิเล็กทรอนิกส์ คค 06049/พ.1/e/20/2565 (แขวงทางหลางร้อยเอ็ด) 12 กันยายน 2565 phanupong 129 รายละเอียด...
68 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯอิเล็กทรอนิกส์ คค 06049/พ.1/e/18/2565 (แขวงทางหลางร้อยเอ็ด) 12 กันยายน 2565 phanupong 166 รายละเอียด...
69 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯอิเล็กทรอนิกส์ คค 06049/พ.1/e/18/2565 (แขวงทางหลางร้อยเอ็ด) 12 กันยายน 2565 phanupong 139 รายละเอียด...
70 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธรฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12 กันยายน 2565 phanupong 110 รายละเอียด...
71 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี 1 กันยายน 2565 phanupong 153 รายละเอียด...
72 การประมูลสิทธิการเช่าซื้อเพื่อหาผู้ประกอบการป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ท่าอากาศยาน) 1 กันยายน 2565 170 รายละเอียด...
73 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) 25 สิงหาคม 2565 phanupong 156 รายละเอียด...
74 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 30 สิงหาคม 2565 phanupong 136 รายละเอียด...
75 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกบึงหนองบั่วฯ ม.11 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 30 สิงหาคม 2565 phanupong 156 รายละเอียด...
76 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) 22 สิงหาคม 2565 phanupong 290 รายละเอียด...
77 การคืนหลักประกันสัญญา (อบต.โพธิ์ศรี) 19 สิงหาคม 2565 phanupong 181 รายละเอียด...
78 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า (สนง.ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด) 11 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 321 รายละเอียด...
79 ประกวดราคาจ้างโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22 ธันวาคม 2564 tom_it 177 รายละเอียด...
80 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15 กันยายน 2564 tom_it 214 รายละเอียด...
81 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (e-bidding) 29 กันยายน 2564 tom_it 190 รายละเอียด...