Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583)

ค้นหา :
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ 14 มีนาคม 2567 tom_it 107 รายละเอียด...
2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 7 มีนาคม 2567 tom_it 95 รายละเอียด...
3 สมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 19 กุมภาพันธ์ 2567 tom_it 152 รายละเอียด...
4 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กรมการปกครอง 16 กุมภาพันธ์2567 tom_it 196 รายละเอียด...
5 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 12 กุมภาพันธ์ 2567 tom_it 401 รายละเอียด...
6 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (แก้ไข) 1 มกราคม 2567 tom_it 914 รายละเอียด...
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 มกราคม 2567 tom_it 514 รายละเอียด...
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 7 ธันวาคม 2566 tom_it 305 รายละเอียด...
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 ธันวาคม 2566 tom_it 294 รายละเอียด...
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 พฤศจิกายน 2566 tom_it 178 รายละเอียด...
11 รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 20 พฤศจิกายน 2566 tom_it 94 รายละเอียด...
12 รับสมัครลูกจ้างหมุนเวียน 16 พฤศจิกายน 2566 tom_it 104 รายละเอียด...
13 รับสมัครงานตำแหน่ง Modellrt ปฏิบัติงาน ณ นครเวียงจันทร์ สปป.ลาว 20 พฤศจิกายน 2566 tom_it 91 รายละเอียด...
14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 พฤศจิกายน 2566 tom_it 187 รายละเอียด...
15 รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 1 พฤศจิกายน 2566 tom_it 242 รายละเอียด...
16 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 17 ตุลาคม 2566 tom_it 134 รายละเอียด...
17 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 13 ตุลาคม 2566 tom_it 141 รายละเอียด...
18 รางวัล UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development 11 ตุลาคม 2566 tom_it 117 รายละเอียด...
19 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 ตุลาคม 2566 tom_it 152 รายละเอียด...
20 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 25 กันยายน 2566 tom_it 198 รายละเอียด...
21 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครลูกจ้างหมุนเวียน 6 กันยายน 2566 tom_it 167 รายละเอียด...
22 รับสมัครงาน ตำแหน่ง Communication 4 กันยายน 2566 tom_it 150 รายละเอียด...
23 สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง เปิดรับสมัครงาน 8 สิงหาคม 2566 tom_it 179 รายละเอียด...
24 รับสมัครงาน ตำแหน่ง Regional Flood and Drought Management Centre 12 กรกฎาคม 2566 tom_it 174 รายละเอียด...
25 รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 28 มิถุนายน 2566 tom_it 220 รายละเอียด...
26 รับสมัครงาน ตำแหน่ง Navigation Operation Specialist 16 มิถุนายน 2566 tom_it 234 รายละเอียด...
27 รับสมัครตำแหน่ง Personal Assistant to CEO และตำหน่ง Communication Officer 16 มิถุนายน 2566 tom_it 199 รายละเอียด...
28 รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 8 มิถุนายน 2566 tom_it 183 รายละเอียด...
29 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 22 พฤษภาคม 2566 tom_it 234 รายละเอียด...
30 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทรณ์หรือการวินิจฉัยร้องทุกข์ กทม. 12 พฤษภาคม 2566 tom_it 233 รายละเอียด...
31 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 27 เมษายน 2566 tom_it 188 รายละเอียด...
32 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด 19 เมษายน 2566 tom_it 214 รายละเอียด...
33 รับสมัครบุคคลผู้สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่ 9 มีนาคม 2566 tom_it 307 รายละเอียด...
34 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 มีนาคม 2566 tom_it 340 รายละเอียด...
35 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 2 มีนาคม 2566 tom_it 410 รายละเอียด...
36 สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 23 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 263 รายละเอียด...
37 แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ 1 21 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 271 รายละเอียด...
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 289 รายละเอียด...
39 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 221 รายละเอียด...
40 เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 217 รายละเอียด...
41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 มกราคม 2566 tom_it 382 รายละเอียด...
42 รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 6 อัตรา 19 มกราคม 2566 tom_it 236 รายละเอียด...
43 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ(สนง.พมจ.ร้อยเอ็ด) 16 ธันวาคม 2565 phanupong 541 รายละเอียด...
44 ด่วน./ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา จนท.บันทึกข้อมูล 2 16 พฤศจิกายน 2565 phanupong 398 รายละเอียด...
45 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือฯ 11 ตุลาคม 2565 tom_it 655 รายละเอียด...
46 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (ตรวจบัญชีสหกรณ์) 6 ตุลาคม 2565 tom_it 653 รายละเอียด...
47 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 2 มิถุนายน 2565 tom_it 477 รายละเอียด...
48 รับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 22 เมษายน 2565 tom_it 556 รายละเอียด...
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 5 เมษายน 2565 tom_it 438 รายละเอียด...
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส.จ.ร้อยเอ็ด 30 มีนาคม 2565 tom_it 405 รายละเอียด...
51 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปี 2565 9 มีนาคม 2565 tom_it 1147 รายละเอียด...
52 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 20 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 392 รายละเอียด...
53 ขยายเวลา รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 22 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 348 รายละเอียด...
54 รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 386 รายละเอียด...
55 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า 31 มกราคม 2565 tom_it 377 รายละเอียด...
56 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 มกราคม 2564 tom_it 411 รายละเอียด...
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 13 มกราคม 2565 tom_it 551 รายละเอียด...