Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583)

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 3 รายละเอียด...
2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 มกราคม 2566 tom_it 84 รายละเอียด...
3 รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 6 อัตรา 19 มกราคม 2566 tom_it 41 รายละเอียด...
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ(สนง.พมจ.ร้อยเอ็ด) 16 ธันวาคม 2565 phanupong 141 รายละเอียด...
5 ด่วน./ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา จนท.บันทึกข้อมูล 2 16 พฤศจิกายน 2565 phanupong 193 รายละเอียด...
6 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือฯ 11 ตุลาคม 2565 tom_it 227 รายละเอียด...
7 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (ตรวจบัญชีสหกรณ์) 6 ตุลาคม 2565 tom_it 184 รายละเอียด...
8 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 2 มิถุนายน 2565 tom_it 239 รายละเอียด...
9 รับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 22 เมษายน 2565 tom_it 201 รายละเอียด...
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 5 เมษายน 2565 tom_it 182 รายละเอียด...
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส.จ.ร้อยเอ็ด 30 มีนาคม 2565 tom_it 139 รายละเอียด...
12 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปี 2565 9 มีนาคม 2565 tom_it 326 รายละเอียด...
13 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 20 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 127 รายละเอียด...
14 ขยายเวลา รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 22 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 117 รายละเอียด...
15 รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 129 รายละเอียด...
16 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า 31 มกราคม 2565 tom_it 126 รายละเอียด...
17 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 มกราคม 2564 tom_it 141 รายละเอียด...
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 13 มกราคม 2565 tom_it 172 รายละเอียด...