Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583)

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 22 พฤษภาคม 2566 tom_it 23 รายละเอียด...
2 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทรณ์หรือการวินิจฉัยร้องทุกข์ กทม. 12 พฤษภาคม 2566 tom_it 32 รายละเอียด...
3 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 27 เมษายน 2566 tom_it 43 รายละเอียด...
4 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด 19 เมษายน 2566 tom_it 61 รายละเอียด...
5 รับสมัครบุคคลผู้สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่ 9 มีนาคม 2566 tom_it 153 รายละเอียด...
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 มีนาคม 2566 tom_it 157 รายละเอียด...
7 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 2 มีนาคม 2566 tom_it 204 รายละเอียด...
8 สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 23 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 135 รายละเอียด...
9 แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ 1 21 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 121 รายละเอียด...
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 128 รายละเอียด...
11 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 86 รายละเอียด...
12 เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 73 รายละเอียด...
13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 มกราคม 2566 tom_it 208 รายละเอียด...
14 รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 6 อัตรา 19 มกราคม 2566 tom_it 91 รายละเอียด...
15 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ(สนง.พมจ.ร้อยเอ็ด) 16 ธันวาคม 2565 phanupong 265 รายละเอียด...
16 ด่วน./ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา จนท.บันทึกข้อมูล 2 16 พฤศจิกายน 2565 phanupong 247 รายละเอียด...
17 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือฯ 11 ตุลาคม 2565 tom_it 312 รายละเอียด...
18 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (ตรวจบัญชีสหกรณ์) 6 ตุลาคม 2565 tom_it 258 รายละเอียด...
19 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 2 มิถุนายน 2565 tom_it 294 รายละเอียด...
20 รับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 22 เมษายน 2565 tom_it 293 รายละเอียด...
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 5 เมษายน 2565 tom_it 256 รายละเอียด...
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส.จ.ร้อยเอ็ด 30 มีนาคม 2565 tom_it 221 รายละเอียด...
23 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปี 2565 9 มีนาคม 2565 tom_it 521 รายละเอียด...
24 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 20 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 177 รายละเอียด...
25 ขยายเวลา รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 22 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 162 รายละเอียด...
26 รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 182 รายละเอียด...
27 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า 31 มกราคม 2565 tom_it 180 รายละเอียด...
28 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 มกราคม 2564 tom_it 205 รายละเอียด...
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 13 มกราคม 2565 tom_it 261 รายละเอียด...