Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-รับสมัครงาน (1600x583)

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 25 กันยายน 2566 tom_it 33 รายละเอียด...
2 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครลูกจ้างหมุนเวียน 6 กันยายน 2566 tom_it 52 รายละเอียด...
3 รับสมัครงาน ตำแหน่ง Communication 4 กันยายน 2566 tom_it 48 รายละเอียด...
4 สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง เปิดรับสมัครงาน 8 สิงหาคม 2566 tom_it 71 รายละเอียด...
5 รับสมัครงาน ตำแหน่ง Regional Flood and Drought Management Centre 12 กรกฎาคม 2566 tom_it 86 รายละเอียด...
6 รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 28 มิถุนายน 2566 tom_it 99 รายละเอียด...
7 รับสมัครงาน ตำแหน่ง Navigation Operation Specialist 16 มิถุนายน 2566 tom_it 127 รายละเอียด...
8 รับสมัครตำแหน่ง Personal Assistant to CEO และตำหน่ง Communication Officer 16 มิถุนายน 2566 tom_it 104 รายละเอียด...
9 รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 8 มิถุนายน 2566 tom_it 80 รายละเอียด...
10 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 22 พฤษภาคม 2566 tom_it 137 รายละเอียด...
11 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทรณ์หรือการวินิจฉัยร้องทุกข์ กทม. 12 พฤษภาคม 2566 tom_it 146 รายละเอียด...
12 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 27 เมษายน 2566 tom_it 96 รายละเอียด...
13 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด 19 เมษายน 2566 tom_it 116 รายละเอียด...
14 รับสมัครบุคคลผู้สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่ 9 มีนาคม 2566 tom_it 215 รายละเอียด...
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 มีนาคม 2566 tom_it 214 รายละเอียด...
16 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 2 มีนาคม 2566 tom_it 267 รายละเอียด...
17 สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 23 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 185 รายละเอียด...
18 แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ 1 21 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 175 รายละเอียด...
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 176 รายละเอียด...
20 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 137 รายละเอียด...
21 เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 122 รายละเอียด...
22 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 มกราคม 2566 tom_it 261 รายละเอียด...
23 รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 6 อัตรา 19 มกราคม 2566 tom_it 139 รายละเอียด...
24 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ(สนง.พมจ.ร้อยเอ็ด) 16 ธันวาคม 2565 phanupong 372 รายละเอียด...
25 ด่วน./ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา จนท.บันทึกข้อมูล 2 16 พฤศจิกายน 2565 phanupong 293 รายละเอียด...
26 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือฯ 11 ตุลาคม 2565 tom_it 435 รายละเอียด...
27 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (ตรวจบัญชีสหกรณ์) 6 ตุลาคม 2565 tom_it 403 รายละเอียด...
28 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 2 มิถุนายน 2565 tom_it 348 รายละเอียด...
29 รับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 22 เมษายน 2565 tom_it 358 รายละเอียด...
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 5 เมษายน 2565 tom_it 302 รายละเอียด...
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส.จ.ร้อยเอ็ด 30 มีนาคม 2565 tom_it 276 รายละเอียด...
32 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปี 2565 9 มีนาคม 2565 tom_it 730 รายละเอียด...
33 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 20 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 235 รายละเอียด...
34 ขยายเวลา รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 22 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 214 รายละเอียด...
35 รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 236 รายละเอียด...
36 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า 31 มกราคม 2565 tom_it 231 รายละเอียด...
37 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 มกราคม 2564 tom_it 260 รายละเอียด...
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 13 มกราคม 2565 tom_it 344 รายละเอียด...