เรื่อง ผลการออกฉลากกาชาดการกุศล "งานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566"