???? วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (Big Cleaning Day) ร้อยเอ็ดเมืองสะอาด ปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณ Zone C หลังอาคาร 5 ชั้น ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด