กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

           วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณะประโยชน์หนองหูลิง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่ภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงาน

          โดยเป็นการ แสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ อีกทั้งยัง เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ให้มีปริมาณมากขึ้น สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด รวมกว่า 200,000 ตัว 

          เพื่อให้เป็น แหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำที่สำคัญ ก่อเกิดอาชีพด้านการประมง และเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ยังเป็นการมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรประมงที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด