จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

      วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ นายชูศักดิ์ ราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชัยเวษพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วม

     โดยในพิธีเริ่มด้วย ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประกอบพิธีการถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

     ภายหลังจากเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) นำคณะสงฆ์ จำนวน 72 รูป ออกรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด