จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราช 2566

        วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธี

       ในการนี้ ประธานในพิธีได้นำ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

เครดิต :  สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด