ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ ผู้ประสบอุทกภัย


       วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ ศูนย์พักพิงอุกภัยบ้านดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ ผู้ประสบอุทกภัย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และพี่น้องประชาชน เข้าร่วม 

        โดย บ้านดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำชีล้นติ่ง ทำให้น้ำเอ่อท่วมบ้านเรือน ข้าวของได้รับความเสียหาย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตั้งศูนย์พักพิงอุกภัย และมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำเรือพร้อมกำลังพล อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูง พร้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้มอบสิ่งของเครื่องใช้และน้ำดื่มในการดำรงชีวิตประจำวันให้กับผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

       สำหรับระดับน้ำลุ่มน้ำชี มีแนวโน้มทรงตัวแบบลดลง ส่วนระดับน้ำลุ่มน้ำยัง ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมปริมาณน้า 12 อ่าง มีความจุ 99 % ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน รวม 12 อำเภอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 9,752 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 6 ราย ทั้งนี้ สำหรับผู้เสียชีวิต จำนวน 6 ราย การช่วยเหลือ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือรายละ 60,000 บาท ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง

เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด