ประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามและบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

          วันนี้ (19 ต.ค.66) เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด/ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้การอำนวยการของนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามและบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด  โดย นายชัยวัฒน์  ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยอนุกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทาง ป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  การติวเข้มตัวแทนครูของสถานศึกษาต่างๆ ให้มีความรู้เรื่องโทษภัย ของบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อขยายผลต่อไปยังนักเรียนรวมถึง การเฝ้าระวังและรับ แจ้งเบาะแสการลักลอกจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณรอบสถานศึกษา  และเน้นการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ผ่านโทรศัพท์สายด่วน สคบ.1166  หรือ ศูนย์ดำรงธรรม 1567 ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดโดยคณะอนุกรรมการฯ ได้รวมกันตั้งทีมเฉพาะกิจ พร้อมออกปฏิบัติการทันทีหากได้รับแจ้งเบาะแส


 


เครดิต : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด