ร้อยเอ็ด จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ตามโครงการ "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค"

       วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ตามโครงการ "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค" โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารหอโหวด 101 TOWER

 

       โดยนิทรรศการเป็นการจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคด้วยการจัดนิทรรศการเชิงรุกทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาโรคเรื้อรัง ที่ให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ได้ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารหอโหวด 101 TOWER จากนั้นได้ร่วมกันเต้นแอโรบิค เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรคภัย

       ทั้งนี้จะมีกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งจะเป็นการวิ่งฟันรัน 5 กิโลเมตร วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และการปั่นจักรยาน ระยะทาง 22 กิโลเมตร ปล่อยตัวในเวลา 05.00 น. ที่ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด