รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอเชียงขวัญ


       วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด รองนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเชียงขวัญ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้าร่วม  ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

       โดยเป็นการจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ที่ทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระอนุญาตให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 53 ซึ่งได้มีการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรณ์ในพื้นที่ ประกอบไปด้วย ถุงยังชีพ รถจักรยาน และทุนการศึกษาแก่นักเรียน 

       พร้อมมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เช่น การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ การรักษาทางทันตกรรม เพื่อช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น


เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด