ร้อยเอ็ด มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566

           ร้อยเอ็ด มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566  โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบ ให้แก่บุคลากรในจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายแสงทอง ปัสสาคร ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมกรมการจังหวัด หารือข้อราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ที่ ห้องประชุมพระมหาเจย์ดีชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

  


เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด