ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2566  จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 


ด้วย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัล "สำเภาทอง" ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหอการค้าจังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดแต่ละจังหวัด ได้นำเสนอผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในจังหวัดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 

และคณะกรรมการฯได้พิจารณาให้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2566 โดยจะเข้ารับรางวัลดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพ


เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด