ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย สั่งการ! จัดตั้งศูนย์ฯ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกอำเภอ เปิดให้ลูกหนี้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ  เริ่ม 1 ธ.ค.นี้


         นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ ขอให้ลูกหนี้นอกระบบดำเนินการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางการลงทะเบียนด้วยตนเอง สแกน QR code หรือติดต่อที่ว่าการอำเภอทุกแห่งใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง


เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด