ร้อยเอ็ด หอการค้าไทย มอบรางวัลสำเภาทอง แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมกรมการจังหวัด หารือข้อราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง จากหอการค้าไทย ที่เป็นการเชิดชูผลงาน และแสดงความขอบคุณ แด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ความสำคัญ และดำเนินงานร่วมกับ “ภาคเอกชน” ในพื้นที่ โดยมี นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัด ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ เป็นผู้รับมอบ


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด