เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 23 อย่างยิ่งใหญ่ 


     วันที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 18.30 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 23 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ที่ โดมเวทีกลาง บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 


     โดยในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีพิธีบวงสรวงแม่โพสพและสู่ขวัญข้าว เพื่อแสดงถึงการเคารพบูชาพระแม่โพสพ และเสริมสร้างสิริมงคล การประกวดธิดาข้าวหอมมะลิโลก ส่วนช่วงบ่ายได้จัดเจรจาการค้าข้าวและจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ รวมถึงมีการจัดนิทรรศการและผู้เชี่ยวชาญให้ความรูด้านการพัฒนาข้าวหอมมะลิให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง ฟอีกทั้งยังมีการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มองค์กรเกษตรกร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องเกษตรให้ความสนใจอย่างมากมาย


     ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ข้าวหอมมะลิ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนร้อยเอ็ดและคนไทยทั้งชาติ ซึ่งข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ถือเป็นสายพันธุ์ข้าวที่มี ลักษณะความนุ่ม และมีกลิ่นหอม อันเป็นเอกลักษณ์ จนทั่วโลกยอมรับว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพดี ที่สุดในโลก จนได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงการตลาดข้าวหอมมะลิไทยไปสู่ตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศต่อไป

เครดิต : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด