ร้อยเอ็ด พระอาจารต้อม วัดท่าสะแบง ลงสีองค์พญาศรีสุทโธนาคราช ปฐมฤกษ์ เพื่อความสิริมงคล


     วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พระครูปลัดสุขวัฒน์ ปภสฺสโร (พระอาจารย์ต้อม) วัดท่าสะแบง นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ลงสีองค์พญาศรีสุทโธนาคราช เพื่อความสิริมงคลในการก่อสร้าง ซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 85% 


     โดย องค์พญาศรีสุทโธนาคราช มีความยาว 111 เมตร และมีสูงถึง 22 เมตร จึงได้ติดตามดำเนินงานก่อสร้างองค์พญานาค และก่อสร้างศาลา ตามรูปแบบที่สำนักงานโยธาธิการฯ ได้ดำเนินการออกแบบไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุด รวมถึงยังพัฒนาให้อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 


     ทั้งนี้ช่างผู้ก่อสร้างเป็นช่างมืออาชีพเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเจะเป็นองค์พญานาคที่มีความสง่างาม และสวยที่สุดเป้นอันดับต้นๆของภาคอีสาน ที่จะแสดงออกถึงพลังศรัทธาและความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชน ตลอดจนความรุ่งเรืองของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคต

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด