จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น สายสะพาย ปี 2565 และ2566


      วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น สายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 โดยมี นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข้าร่วมพิธีฯ


      ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และประจำปี 2566 โดยมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามความเหมาะสม 

 


       ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวน 65 คน ประกอบด้วย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.) จำนวน 10 คน ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) ประจำปี 2565 จำนวน 22 คน และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) ประจำปี 2566 จำนวน 33 คน 

เครดิต ภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

เครดิต ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด