ร้อยเอ็ด ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 101 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

    
      วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 06.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 101 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี ที่ ลานหน้าหอโวด101 บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

      เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวและประชาชนชาวร้อยเอ็ด ซึ่งมีพระพรหมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แสดงสัมโมทนียกถา หลักแห่งความดี โดยนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความว่าความสุขสวัสดีนั้น ประกอบไปด้วย ปัญญา ความเพียร การระมัดระวังตัว คือความไม่ประมาท และการเสียสละ ทุกคนยังต้องสวัสดีเมื่อยามพบกัน ความมุ่งหมายเพื่อการทักทายมีความสุขสวัสดี มีความปลอดภัยในชีวิตนั่นเอง

     ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้พรปีใหม่กับชาวร้อยเอ็ด ให้ประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาตลอดปีใหม่ และตลอดไปด้วยบารมีของพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปประจำเมืองร้อยเอ็ด ประดิษฐานที่หอโหวดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวร้อยเอ็ด และนักท่องเที่ยวทุกคน เพื่อให้ชาวร้อยเอ็ดทุกคนมีความโชคดี ตลอดปี 2567


ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด