นายกรัฐมนตรี เปิดงาน Kick off 30 บาท รักษาทุกที่ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน Kick off “ 30 บาท รักษาทุกที่” ณ ลานสาเกตุนคร หอโหวด101 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อสม. ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชน จำนวน 10,101 คน ร่วมพิธี


เครดิต : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ปชส.รพ.ร้อยเอ็ด ,ธีรศักดิ์ คำแก้ว ณัฐกาญจน์ สุนทรารักษ์ ภาพ

ธีรศักดิ์ คำแก้ว ข่าว

วิทยา โคตรท่าน บรรณาธิการข่าว