จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 


วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 06.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี, นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ และนายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมที่ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

โดยภายในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทำบุญตักบาตร จากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมอ่านสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และนำพุทธศาสนิกชนทำบุตรตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นนำแนวคิดที่เป็นสากล มาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย ได้ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทย รวมทั้งประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำเป็นต้นแบบได้ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นพลังที่จะสืบสาน ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป


เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด