ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 

       วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ และนายนพดล จอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วม ที่ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 


      โดยงานกาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 26 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 10 วัน ณ เวทีกลางงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในการจัดงานมีกิจกรรม ที่หลากหลาย อาทิ การออกสลากกาชาดการกุศล การแสดงนิทรรศการผลงานของเหล่ากาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด การแสดงสืบสานอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงหมอลำ จาก 20 จังหวัดทั่วอีสาน รวมถึงการจำหน่ายสินค้า OTOP และกลุ่มวิสาหกิจ เป็นต้น เพื่อนำรายได้ไปดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งตั้งเป้านำเงินที่ได้มาสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนร้อยเอ็ด ในพื้นที่ทั้ง 20 อำเภอ ต่อไป 


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด