ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

          ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำรวจพื้นที่รับเสด็จฯ ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด บ้านนกเหาะ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีนายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายธรณิศ เทพแพงตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภิรักษ์ พานนูน

สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้า และสำรวจพื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดงานกิจกรรมเดินตามรอยพ่อ ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด บ้านนกเหาะ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  (เป็นการส่วนพระองค์)  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


เครดิต : ข้อมูล :  กลุ่มไลน์ข่าววิทยุ สวท. ร้อยเอ็ด