PEA ร้อยเอ็ด จัดโครงการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ

          วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสิทธิลักษณ์ เหล่าเราวัฒนกุล  ผู้จัดการ PEA ร้อยเอ็ด นายวชิระ  สุทธศรี จิตอาสาพระราชทาน 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่น5/63 รหัส5 A-142 สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงมหาดไทย นำ ผู้บริหาร พนักงาน คนงาน ลูกค้า ดำเนินโครงการ "PEA ร้อยเอ็ดปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรพื้ันบ้านเฉลิมพระเกียรติ โดยมี  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ(28 กรกฎาคม 2567) , เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ รวมถึงการให้ประชาชน ได้ใช้ในครัวเรือนเพื่อบริโภค เป็นการลดรายจ่ายและสามารถนำไปต่อยอดปลูกที่บ้านได้ ส่งเสริมให้มีการดำรงชีพอย่างมีความสุข  ช่วยลดภาวะโลกร้อน  หลังการเปิดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ เข้าเยี่ยมชม สนง.กฟภ.ร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ชมห้องเวรรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่รับแจ้งตลอด 24 ชั่วโมง ห้องรับชำระค่าไฟฟ้าที่สะดวกรวดเร็วพร้อมมีน้ำดื่มเย็นๆไว้คอยบริการ การชำระค่าไฟฟ้า แบบ Drive through (ขับผ่านไม่ต้องจอดรถ) , ชมสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)   มีหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ดและพนักงานร่วมกิจกรรมจำนวน150คนการปฏิบัติงานเรียบร้อยไม่มีปัญหา


เครดิต : ข้อมูล :  กลุ่มไลน์ข่าววิทยุ สวท. ร้อยเอ็ด