ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด กำชับทุกหน่วยงานดูแลประชาชนเที่ยวงานกาชาด ย้ำมาตรการคุมเข้มกาชาดร้อยเอ็ดปลอดเหล้า 10 วัน 10 คืน


       วันที่ 26 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.  โดยการอำนวยการของนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายภิเด่น พงศ์อุดมสุข ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด (ชุดพิทักษ์สาเกต) ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด (กลุ่มงานความมั่นคง) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมตรวจร้านค้าภายในบริเวณการจัดงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 เพื่อป้องกันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ภายในบริเวณงานดังกล่าว โดยได้ทำการตรวจทั้งสิ้น จำนวน 33 ร้านค้า ไม่พบร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ภายในบริเวณงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตรวจพบน้ำกระท่อมในร้านค้า จำนวน 2 ร้าน ซึ่งร้านดังกล่าวอ้างว่านำมาเพื่อดื่มเท่านั้น เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำและกำชับ ห้ามจำหน่ายน้ำกระท่อมเชิงพาณิชย์ในงานกาชาดโดยเด็ดขาด และได้แนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้าอื่นๆ ที่จำหน่ายสินค้าภายในบริเวณงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำปี  2567  ขึ้นระหว่างวันที่  26 ม ค. ถึง ก.พ. 2567 รวม 10 วัน  เพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศล และบำรุงกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน และกำหนดให้การจัดงานกาชาดร้อยเอ็ดปลอดจากการจำหน่ายเครื่องอื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้มีการเร่งรัดปราบปรามการเร่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปราบปรามมิให้มีการจำหน่าย จ่ายแจก จัดเลี้ยง และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในงาน และกวดขันมิให้มีการพกพาอาวุธ เข้ามาในงาน โดยการบูรณาการการทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ทหาร ตำรวจ สรรพสามิต สาธารณสุข และฝ่ายปกครอง มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด  และจัดชุดสายตรวจ ออกตรวจตราภายในงาน ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณประตูทางเข้า ทุกประตู และจุดเสี่ยงภายในงาน นอกจากนี้ยังมีการควบคุมเครื่องเล่น เพื่อให้ประชาชน และบุตรหลานที่มาเที่ยวภายในงาน ได้รับความปลอดภัย จังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายควบคุม เครื่องเล่น  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเครื่องเล่นให้เป็นไป ตามมาตรฐานความปลอดภัย และระเบียบกฎหมายที่กำหนด ตั้งแต่การติดตั้ง และขณะใช้งาน โดยให้มีการตรวจตรา เป็นประจำทุกวัน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหาร -ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดงานกาชาดในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง  และมีความตั้งใจที่จะช่วยกันทำให้งานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็น งานกาชาดปลอดเหล้า จึงได้มีการกำหนดให้พื้นที่การจัดงาน เป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท และการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด จากตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงหน่วยงานต่างๆ  เพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน ได้รับความสุขสนุกสนาน  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนสร้างกุศลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด


เครดิต : ข้อมูล :  กลุ่มไลน์ข่าววิทยุ สวท. ร้อยเอ็ด?