ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จัดงานประเพณีวิถีชุมชน บุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานโครรงการส่งเสริมประเพณีวิถีชุมชน บุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอธวัชบุรี ประจำปี 2567 โดยมี นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วยราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลพี่น้องประชาชน เข้าร่วม ณ ที่ว่าการนายอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 โดย “บุญกุ้มข้าวใหญ่” หรือบุญคูณลาน เป็นบุญประเพณี ของชาวอีสาน ที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชน ที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านาน นอกจากนี้เป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน เพื่อสืบทอดจิตวิญญาณ ที่กล้าแกร่งของชาวนา มีการทำพิธีพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญข้าว แล้วเสร็จจะได้ข้าวเปลือกกองใหญ่ กลางลานนวด ชาวอีสาน เรียกกองข้าวเปลือกใหญ่ว่า กุ้มข้าวใหญ่ 

 ซึ่งมีกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า OTOP การประกวดการทำพานบายศรี การประกวดแข่งขันกองข้าวใหญ่ รวมถึงการแสดงศิลปะพื้นบ้านของแต่ละตำบล รำวงย้อนยุค การประกวดเถียงนา และอีกมากมาย เพื่อสร้างความสามัคคี ความรัก ในชุมชน ต่อไป


เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด