ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร  นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565  โดย ศ. (พิเศษ ) นรนิติ เศรษฐบุตร อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบ  พร้อมด้วย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานจัดงานสิงห์คืนถ้ำ 2566 คณะกรรมการจัดงาน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดี

ตามที่สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 และ 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับจากคณะรัฐศาสตร์ ที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานด้านต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องจากสังคมและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ศิษย์เก่ากระทำคุณงามความดีต่อไป โดยคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทย่ลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2565 และ 2566 ได้พิจารณาคัดเลือก นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 ด้านการปกครอง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จะเข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีการจัดพิธีมอบรางวัลในงาน "สิงห์คืนถ้ำ ประจำปี 2566"  ซึ่งถือเป็นงานพบปะสังสรรค์สานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 75 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย


แหล่งที่มา : กลุ่มไลน์ข่าววิทยุ สวท ร้อยเอ็ด