ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดเตรียมนิทรรศการโครงการตามรอยพ่อและมรดกพ่อ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 


    (21 ก.พ.67)  เวลา 10.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตรวจติดตาม การจัดเตรียมนิทรรศการ โครงการตามรอยพ่อและมรดกพ่อ และสำรวจพื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด บ้านนกเหาะ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ แผนการดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ 

โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการ ตามรอยพ่อและมรดกพ่อ ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด บ้านนกเหาะ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567


เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด