ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด  ติดตามการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร 

         วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมติดตามการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยลงพื้นที่เยี่ยมชม แปลงปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ณ บ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

       แปลงดังกล่าว เป็นพื้นที่การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การพัฒนาพื้นที่โพนหว้างาม สู่กิจกรรมทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนแบบบูรณาการ ขับเคลื่อนในห้วงปี 2565 จนถึงปัจจุบัน โดยการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ป่ายูคาลิปตัสโพนหว้างาม  ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน  ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองบัว  ขุดลอกหนองน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูก  จัดหาแหล่งพลังงานสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ 71 ไร่ เป็นพื้นที่หนองน้ำ 15 ไร่ พื้นที่ปลูกผัก 10 ไร่ ปลูกข้าวพันธุ์หลักของชุมชน 20 ไร่จำหน่ายให้สมาชิกส่งเสริมให้ชาวบ้านมีข้าวพันธุ์คุณภาพดี  ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกผักครัวจำนวนครัวเรือนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 60 ครัวเรือน ทั้งนี้ครัวเรือนที่เหลืออยู่ระหว่างการขยายผล นำมาสู่การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษบ้านสำราญ พร้อมจัดสร้างพื้นที่จำหน่ายให้กับผักสมาชิก รวมถึงจัดหาพ่อค้าคนกลางมารับซื้อจากสวนโดยตรง โดยมีพืชเด่นคือการปลูกดอกปทุมมา มีการบริหารจัดการการปลูกพืชอย่างเป็นระบบและตรงตามความต้องการของตลาดในพื้นที่ 
- การปลูกผักสวนมากกว่า 30 ชนิด เช่น
สลัดกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค หอมแบ่ง หอมแดง พริก มะเขือ ข้าวโพด ผักชี ผักชีลาว กวางตุ้ง คะน้า  กะหล่ำปลี บรอคโคลี่ ถั่วฝักยาว แมงลัก โหระพา กะเพรา ข่า ตะไคร้ มะเขือเทศราชินี มะเขือเทศสีดา มะเขือเทศเชอรี่ บวบ ผักบุ้ง กะหล่ำดอก ขิง ข่า ตะไคร้ ฟัก แฟง แตงกวา ฟักทอง 
- ประเภทดอกไม้ ดาวเรือง อำคอสมอส ปลูกประดับและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ทา
ดอกปทุมมา สีขาว สีแดง ชมพู ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม จำหน่ายให้กับแม่ค้าและส่งเสริมกิจกรรมรักษาศีล 5 และตลาดในตัวอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
        นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว ไว้กินเอง เพื่อบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม กล่าวชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย และเชิญชวนให้และขยายผลสู่หมู่บ้าน ตำบลใกล้เคียง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
        โอกาสนี้ นางราณี วงศ์ลุนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย ได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และสนับสนุน การผลิต การแปรรูป และการจำหน่าย ในรูปแบบ ออนไลน์ ออฟไลน์ และการบรรจุภัณฑ์


เครดิต : ภาพ/ข่าว โดย..กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด