อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “รวมพลังสตรี เฉลิมฉลองสมโภช ครบรอบ 37 ปี”

    วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลังสตรี เฉลิมฉลองสมโภช ครบรอบ 37 ปี” อำเภอศรีสมเด็จ โดยมี ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอศรีสมเด็จ กล่าวต้อนรับ และคุณแม่จำจิตร มงคลมะไฟ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ กล่าวรายงาน พร้อมคณะ กพสอ. โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
    1) การมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น และแขกผู้มีอุปการะคุณ
    2) การรำเฉลิมฉลองสมโภชอำเภอศรีสมเด็จ ครบรอบ 37 ปี
    3) การแสดง ของสตรีตำบลศวนจิก ในชื่อชุด “ชวนอ้ายเที่ยวศรีสมเด็จ”
    4) การเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศของดีตำบล และศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์ตำบล
    5) การเดินแบบผ้าไทยเอกลักษณ์ของแต่ละตำบล 8 ตำบล
    6) การแสดงศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของดีแต่ละตำบล 8 ตำบล (สารภัญญะ, เพลงกล่อมลูก, หนังตะลุง, รำเอกลักษณ์ตำบล ฯ)
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำทุกหมู่บ้าน และองค์กรสตรีกว่า 1,300 คน ร่วมกิจกรรม ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ในการนี้ นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายรักพงษ์ พงศ์ศาสตร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย


 


@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวิมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDG
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good