ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม “สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565”

 

  เอกสารดาวน์โหลด ที่นี่