Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     มัลติมีเดย-วีดีโอ

ค้นหา :
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 นายกฯ ดีใจชาวร้อยเอ็ด ต้อนรับอบอุ่น พอใจบริหารจัดการน้ำ 4 มีนาคม 2567 tom_it 77 รายละเอียด...
2 เชิญชวนประชาชนทุกสิทธิการรักษา นำบัตรยืนยันตัวตน 12 ธันวาคม 2566 tom_it 278 รายละเอียด...
3 สัมภาษณ์งานข้าวหอมมะลิ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 12 ธันวาคม 2566 tom_it 306 รายละเอียด...
4 ผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมรณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัว 7 พฤศจิกายน 2566 tom_it 270 รายละเอียด...
5 จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566 tom_it 213 รายละเอียด...
6 กิจกรรมกระทรวง รำวงมหาดไทย (เสียงเพลงรำวง) 28 พฤศจิกายน 2565 tom_it 1740 รายละเอียด...
7 ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด 15 ตุลาคม 2565 tom_it 609 รายละเอียด...
8 เพลงรำวงมหาดไทย 26 กันยายน 2565 tom_it 1003 รายละเอียด...
9 ผู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนรวมรับชม วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด (ใหม่) 9 กันยายน 2565 tom_it 1207 รายละเอียด...
10 ผู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอชวนนักท่องเที่ยว และประชาชนรวมรับชม วิดีทัศน์แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด 5 กันยายน 2565 tom_it 1070 รายละเอียด...
11 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 28 กรกฎาคม 2565 tom_it 788 รายละเอียด...
12 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด) 28 กรกฎาคม 256 tom_it 569 รายละเอียด...
13 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (แมบ้านมหาดไทย) 28 กรกฎาคม 2565 tom_it 339 รายละเอียด...