ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง