จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดพิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ประจำปี 2566 (ปีที่ 16) ทอดถวายวัดในพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐินรวม 143 วัด

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดพิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ประจำปี 2566 (ปีที่ 16) ทอดถวายวัดในพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐินรวม 143 วัด 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566เวลา 09.45 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ประจำปี 2566 (ปีที่ 16) ณ บริเวณมณฑลพิธี ลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยก่อนเริ่มพิธี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมายังบริเวณพิธีและร่วมสมทบทำบุญกองกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท 

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในนามคณะกรรมการจัดงาน  กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อปี 2549 คณะศรัทธาจากจังหวัดราชบุรี นำโดย คุณวิจารณ์ เตียวตระกูล ประธานคณะกรรมการจัดงาน ได้นำคณะเจ้าภาพกองกฐิน จำนวน 125 กอง มาทอดถวายวัด ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน จำนวน 125 วัด โดยนิมนต์เจ้าอาวาสวัดมารับกองกฐิน ณ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง ด้วยเหตุนี้ ทางเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรเอกชนต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจะจัดให้มีกิจกรรมอันเป็นกุศลนี้ขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการตั้งความปรารถนาที่จะทำบุญกุศลเป็นกองบุญกองใหญ่และให้เป็นประเพณีของจังหวัดต่อไปในอนาคต รวมทั้งจะทำให้วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน ได้รับการทอดถวายกฐินประจำปีตามความเหมาะสมด้วย โครงการนี้จึงได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 16

ในการดำเนินการในปีนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดหาเจ้าภาพกองกฐิน ได้ดำเนินการประสานงาน จัดหาเจ้าภาพกองกฐิน ซึ่งในปีนี้มีเจ้าภาพที่มีความประสงค์จองเป็นเจ้าภาพกองกฐินของจังหวัด จำนวน 143 กอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด เป็นฝ่ายประสานงานจัดหาวัดที่จะรับกฐิน 

ทั้งนี้ การจัดงานกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ประจำปี 2566 มีผู้มีจิตศรัทธา เป็นร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐิน จำนวน 143 กอง เพื่อทอดถวายแก่วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน จำนวน 143 วัด และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 10 


เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด