ร้อยเอ็ด แถลงข่าวงานประเพณี สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 


       วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นายทรงพล. ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น แถลงข่าวงานประเพณี สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 หนึ่งในประเพณีลอยกระทง ที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วม ที่ ท่าน้ำลอยกระทง บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


       โดยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งใน สายธารประทีป 5 พื้นที่อัตลักษณ์ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย ตาก และสมุทรสงคราม สะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมไทย พร้อมสอดแทรกแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดจากทั้ง 20 อำเภอ ได้ร่วมกันจัดทำประทีป หรือกระทงขนาดใหญ่ เข้ามาร่วมลอยที่บึงพลาญชัย จึงเป็นที่มาของงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ซึ่งได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 สำหรับในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 26 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าน้ำลอยกระทง บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
       สำหรับกิจกรรมในงานจะประกอบไปด้วย พิธีลอยพระประทีปพระราชทาน, การประกวดธิดาสาเกตนคร, การร่วมรำวงสมมาน้ำ คืนเพิ่ง เส็งประทีป กว่า 5,000 คน, รวมถึงขบวนแห่เมืองสาเกตนคร และ 11 หัวเมืองบริวารประกอบแสงเสียงอย่างอลังการ ซึ่งจะเป็นการการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีของชาวไทย พร้อมเชิญชวนให้ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ใบตอง หรือต้นกล้วย และเน้นย้ำการดูแลพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงาน ไม่ให้มีการ จุดพลุหรือประทัด โคมลอย และการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นให้เป็นงานประเพณีวัฒนธรรมที่ปลอดภัยและสวยงามสืบไป เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด